ALV 2023: Wisseling van voorzitter


Op maandag 27 maart 2023 vond tijdens de Algemene Ledenvergadering de overdracht van de voorzittershamer plaats. Bert Koopman werd hartelijk bedankt voor zijn acht jaar voorzitterschap, een periode waar heel veel is gebeurd.
De hamer is overgedragen aan Leo van de Pieterman. Volgens Koopman is het na acht jaar tijd voor andere invloeden.
Jos Wienen, de burgemeester van Haarlem en erevoorzitter van Zang en Vriendschap was
hierbij aanwezig, en samen met Bert overhandigde hij de voorzittershamer aan Leo. Wij wensen Leo heel veel succes en plezier!

Hieronder een serie foto's die tijdens de ALV 2023 werden genomen. U kunt ze uitvergroten door op de foto te klikken.